Popcorn + Sluch Ice + Soft Ice + Snacks + Tilbehør

Lidt om da vi var ude og stille en slush ice op